URL: tareke.vkhk.ee/eope/koddala2/?Iseseisevt%C3%B6%C3%B6

Iseseisevtöö

Alkohoolsete jookide kaubamärgid

Maht 8 tundi.Õpijuhis:

 1. Moodustage kaheliikmelised rühmad õpetaja antud juhiste järgi.
 2. Valige kaubamärk etteantud valikust (leiad juhise lõpust).
 3. Otsige raamatukogust ja Interneti avarustest materjali valitud kaubamärgi kohta. Informatiivseks suunajuhiks võib osutada ka käesolev õppematerjal.
 4. Koostage informatiivne illustreeriv kokkuvõte  infootsingust juhindudes järgmistest alapeatükkidest:
   1. kaubamärgi nimi ja sümbol;
   2. millisesse alkoholirühma kuulub;
   3. kus toodetakse (üks hea pilt/video võib öelda rohkem kui 1000 sõna);
   4. tooraine, millest alkoholi valmistatakse;
   5. kaubamärgi sünnilugu;
   6. tooted;
 5. postitage kokkuvõte õpetajale (kristelkoddala@gmail.com) ja esitlege seda suuliselt kõigile klassiruumis kokkulepitud tähtajal.